Назад

Інфляція

(Лат. Inflatio - роздування) - переповнення каналів грошового обігу надлишковою в порівнянні з потребами товарообігу масою паперових грошей (див. гроші паперові), що викликає їх знецінення по відношенню до золота. У період воєн і мілітаризації економіки, а також внаслідок економічних криз та інших причин державні витрати значно зростають і не покриваються звичайними доходами. Бюджет стає дефіцитним, і як засіб покриття бюджетного дефіциту капіталістичні держави використовують додатковий випуск паперових грошей. Таким чином, кількість паперових грошей стає надмірною у порівнянні з кількістю золота, необхідного для звернення. В результаті відбувається падіння реальної вартості грошей нижче номінальної, тобто вони знецінюються.

Інфляція веде до зростання товарних цін всередині країни і до падіння курсу валюти тієї країни, де відбувається інфляція, по відношенню до іноземних валют. Знецінення паперових грошей підриває довіру до них, породжує прагнення позбутися від них і обміняти на золото, на товари, що представляють реальні цінності. Інфляція надає згубний вплив на капіталістичну економіку: підсилює хаотичність виробництва, нерівномірність і непропорційність розвитку різних його галузей і веде до перерозподілу національного доходу на користь експлуататорських класів, на шкоду трудящим.
Після другої світової війни внаслідок зростання військових витрат інфляція в багатьох розвинених країнах, особливо в США, придбала загальний і хронічний характер.

Підготовлено за матеріалами 3-го видання Нумізматичного словника (Зварич В., Львів, 1979).