Назад

Гріш

(Лат. Grossus - великий; nummus grossus, denarius grossus- великий гріш, великий денарій) - срібна монета достоінством в кілька денаріїв, яку почали карбувати в кінці XII ст. в італійських містах, зокрема в Генуї (1172р.), Флоренції (1182р.), Венеції (близько 1200р.), - grossi venetiani, або так звані матапан - та інших містах. На противагу "малим" денаріям (італ. Piccoli) ці монети називалися по-італійськи grosso.

Гріш, срібло, Мюльгейм, імператор Сигізмунд, 1410-1473 рр.
Більш чітким стало поняття грошей в 1266 р, коли французький король Людовик IX почав карбувати в м. Турі значно більші, ніж денарії, срібні монети grossi turonenses (гроші турські), або turonenses albi (турські білі), іноді також turonenses. У нумізматичній літературі за ними закріпилася назва турнози. Вага монети в середньому дорівнювала близько 4,2 г при 958-ій пробі. Турноза була еквівалентна 12 денаріям, що дорівнювало тодішній розрахунковій одиниці соліду. Гроші турські поширилися незабаром в Західній Європі (в Нідерландах, Німеччині та інших країнах під різними назвами - гро, гросо, гріш, грошен і т. п). Вміст срібла в грошах був неоднаковим і безперервно зменшувався внаслідок псування монет.

2 гроша литовських, срібло, Сигізмунд Август, 1565 р.

Гріш польський, срібло, Сигізмунд Август, 1548 р.

Гріш коронний, Сигізмунд III, 1608 р.
Поява грошей, особливо турноз, дало початок новому періоду грошового обігу в Європі (після періоду денаріїв). У Середній Європі карбування подібних монет, так званих празьких грошів, почалася в Чехії близько 1300 р .; вони мали значний вплив на грошовий обіг і монетну справа не тільки Чехії, але і сусідніх країн - Угорщини, Польщі та ін., і зокрема на створення монетної системи Галицької Русі. Празькі гроші, незважаючи на погіршення їх якості при Вацлаві IV, були основними в грошовому обігу на українських землях з XIV до початку XVI ст.; з 1329р. гроші випускала Угорщина, ок. 1338р.- Польща (див.гріш краківський) та інші країни.

Полузлотий (2 срібних гроша), срібло, Польща, Станіслав Август, 1770 р.

Гріш срібний, Польща, Станіслав Август, 1768 р.
У новий період історії гріш як розмінна монета з різними локальними додатковими позначеннями становив спершу 1/21, потім 1/24, 1/36 і т.д. частини талера. У 1654р. в Росії з'явився мідний гріш, який дорівнював 2 копійкам. У XVIII-початку XIX ст. грошем називали монету в 2 копійки. Після грошової реформи Канкрина (1839-1843) грошем стали називати денгу в зв'язку з випуском двомовних російсько-польських монет (польський гріш прирівнювався до 1/2 копійки).

20 грошів, алюміній, Польща, 1963 р.

10 грошів, алюміній, Польща, 1963 р.

5 грошів, алюміній, Польща, 1962 р.

5 грошів, алюміній, Польща, 1949 р.

Гріш, алюміній, Польща 1949 р.
Надалі гріш був розмінною монетою Австрії, дорівнював 1/100 шилінга (в обігу були 50, 10, 5, 2 і 1 грошів) і Польської Народної Республіки (дорівнює 1/100 польського злотого; в обігу були монети в 50, 20, 10 , 5, 2 і 1 грошів).

Підготовлено за матеріалами 3-го видання Нумізматичного словника (Зварич В., Львів, 1979).