8

КОБЗАР 1840 року.Фототипія АН України.Київ,1962 р.

12 дней 03:54
Добавить лот в избранное
Убрать лот из избранного
Текущая цена:
350 грн
Количество лотов: 1
Ваша ставка:

 

Перлини світової Шевченкіани

Унікальне факсиміле антикварного видання

Бібліографічна рідкість рівня музейного експонату

Тарас Григорович Шевченко

К о б з а р

Фототипія

позацензурного примірника видання 1840 року

Повний авторський текст

без цензурних видалень !

З копією офорта Василя Штернберга

« Кобзар із поводирем».

Київ, Видавництво АН УРСР, 1962 р .

Обсяг :115+ VIII = 123 c. Формат: 19, 7 х 12,6 х 1,4 см

ОПРАВА: Тверда видавнича оправа з тисненням позолотою назви книги та славетного імені Кобзаря на обкладинці та корінці.

СТАН: чудовий , репринт без втрат. Зберігся і знаменитий офорт В.Штернберга і факсиміле титулу першого прижиттєвого видання

« КОБЗАРЯ» з вказанням місця видання , року та назви друкарні :

« САНКТ – ПЕТЕРБУРГЪ. 1840 . Въ типографіи Е.Фишера ».

 

Примірник без бібліотечних печаток та без приватних екслібрисів!

« КОБЗАР » -

духовне Євангеліє українського народу

 

Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

Т. Шевченко

 

Маємо честь представити Вам сьогодні унікальне академічне видання - копію позацензурного видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, в якому було відновлено рядки, вилучені цензором під час підготовки першого видання збірки до друку. Оригінал, з якого зроблено фототипію, було видано ще за життя Тараса Григоровича – 1840 року. Окрім безпосередньо віршів Шевченка,транслітерованих російською, у книзі міститься післямова Василя Бородіна, що розповідає про цікаву історію появи згаданого оригінального видання Академії Наук України у 1962 р.

У наш час під назвою «Кобзар» розуміють усі віршовані твори Шевченка,

однак найперший «Кобзар» містив тільки деякі його поезії. Уперше «Кобзар» було видано у 1840 р. у Санкт-Петербурзі за сприяння Євгена Гребінки.До першого видання «Кобзаря» ввійшло вісім творів: «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!», «Перебендя»,«Катерина», «Тополя», «Думка», «До Основ'яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч». Вірш «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами»був написаний спеціально для цього збірника і є своєрідним епіграфом не тільки до цього видання, але і до усієї творчості Тараса Шевченка.

Зі всіх прижиттєвих видань творів Шевченка перший «Кобзар» мав найпривабливіший вигляд: хороший папір, зручний формат, чіткий шрифт. Примітна особливість цього «Кобзаря» офорт на початку книги за малюнком Василя Штернберга: народний співак — кобзар із хлопчиком-поводирем. Це не ілюстрація до окремого твору, а узагальнений образ кобзаря, який і дав назву збірці. Після видання цієї збірки й самого Тараса Шевченка почали називати Кобзарем. Навіть сам Тарас Шевченко після своїх деяких повістей починав підписуватись «Кобзар Дармограй».

Вихід цього «Кобзаря», навіть урізаного царською цензурою, — подія

величезного літературного й національного значення. У світі збереглося лише кілька примірників «Кобзаря» Т. Шевченка 1840 року.

Перше видання «Кобзаря» було надруковано так званою « ярижкою».

Ярижка — жартівливо-зневажлива назва російської абетки, застосованої до української мови, включно з літерами ы (названої єри, звідки й саме слово ярижка) і ѣ (ять). До створення кулішівки ярижку були змушені використовувати українські письменники(Квітка-Основ'яненко,

Метлинський, Шевченко та ін.) при публікаціях своїх українських текстів в умовах строгої царської цензури та заборони української мови в Російській імперії . Указ російського уряду 1876 року (Емський указ) забороняв окрему українську абетку, а до друку допускалися тільки тексти, записані «без отступления от общерусской орфографии». Цей указ був чинний до 1905 року. Правопис при цьому, за винятком збереження етимологічного ъ в кінці слів після приголосних, був фонетичний.

Орфографічні особливості

<!-- [if !supportLists] -->· <!--[endif] -->літера е після приголосних відповідає українській е, а в інших випадках — українській йотованій є: не чуе;

<!-- [if !supportLists] -->· <!--[endif] -->після голосних іноді вживалася літера е, але частіше іо: сліозы (після шиплячих о: чорный); на початку слів і після голосних — як правило, сполучення іо;

<!-- [if !supportLists] -->· <!--[endif] -->букви і та и розрізняються лише формально, як і в тодішньої російської орфографії (і пишеться перед голосними і перед й), а за звуком відповідають як простій українській і, так і йотованій ї (після голосних);

<!-- [if !supportLists] -->· <!--[endif] -->літера ы відповідає українській и, але після шиплячих може замінятися на и (чи і);

<!-- [if !supportLists] -->· <!--[endif] -->ъ і ь пишуться в цілому за російською системою, хоча ъ наприкінці слів у деяких виданнях міг бути відсутнім;

<!-- [if !supportLists] -->· <!--[endif] -->ѣ у старих варіантах ярижки вживався етимологічно (у вимові відповідав нинішній і або ї), у пізніших — у ролі є після приголосних, іноді — на місці йотованої ї;

<!-- [if !supportLists] -->· <!--[endif] -->у випадках протиріччя російського етимологічного написання українській вимові (випадні чи вставні звуки, сильна зміна вимови тощо) при написанні використовувалась фонетика: серце, сонце, винъ, пизнае, срибло, выйшла, вже, хто, довго, щобъ, билый, витеръ, сміютця, гуляють, здалась, було та ін.

Приклади з першого видання « КОБЗАРЯ» 1840 р.:

Катерино, серце мое!
Лышенько зъ тобою!
Де ты въ свити поденесся
Зъ малымъ сиротою?
Хто спытае, прывитае,
Безъ милого, въ свити?
Батько, маты — чужи люды,
Тяжко зъ нымы жыты!..

Бо васъ лыхо на свитъ на смихъ породыло,

Полывалы сліозы… чомъ не затопылы,

Не вынеслы въ море, не розмылы в поли?…

Не пыталы бъ, люды—що в мене болыть?

 

Фототипічне видання « КОБЗАРЯ»

Прижиттєві видання творів Т. Шевченка стали раритетами ще у середині XIX століття. Найпершою його поетичною збіркою був «Кобзар» 1840 року, наклад якого був мізерний : трішки більше тисячі примірників. Арешт Тараса Шевченка 1847 року спричинив вилучення «Кобзаря» із бібліотек, приватних збірок. Це призвело до того, що на сьогодні лишилося лише кілька примірників оригінального видання 1840 р.

Саме ця обставина зумовила звернення до такої форми відтворення першодруків шевченкових видань, як фототипія. Ця техніка використовується для копіювання з високою точністю складних художніх оригіналів (малюнки олівцями, фотографії, твори олійного, акварельного живопису і т. п.), а також для ілюстрації видань, що виходять невеликими накладами, але які вимагають великої точності відтворення ілюстрацій.

Вперше звернення до цього способу відтворення видання творів Шевченка відбулося у рік святкування 100-річного ювілею від дня його народження - 1914 року. 31 грудня 1913 року на засіданні Наукового Товариства імені Шевченка у Львові було прийнято рішення підготувати фототипічне видання «Кобзаря» 1840 року і видати його коштом НТШ. До філологічної секції НТШ, яка готувала це видання, тоді входили: Іван Франко, Олександр Барвінський, Агатангел Кримський, Стефан Смаль- Стоцький та ін.

Фототипія «Кобзаря »1840 р. вийшла у 1914 р. теж незначним накладом: лише 3 000 примірників. Форматом і друком він найбільш наближений до оригіналу, тому у багатьох випадках його в наш час приймають за прижиттєве видання…

В 1961 році відомий книгознавець Юрій Меженко у відділі рідкісних книг наукової бібліотеки Ленінградського університету виявив унікальний примірник «Кобзаря» 1840 року на 115 сторінок, де частково відновлено цензурні викреслення. Цікава історія цього примірника. Даючи дозвіл на друкування поезій Шевченка 12 лютого 1840 р., царський цензор П. Корсаков викреслив багато рядків, що відзначалися національним звучанням. Друзі Шевченка,

які брали участь у виданні книги, під час друку в частині накладу таємно відновили викреслені цензором рядки. Гадають, що це відновлення зроблено разом з автором. По суті, це був справжній бунт проти могутньої в той час Російської імперії, рішучий і відчайдушний виклик Шевченка російським самодержавцям . Так з’явився позацензурний «Кобзар». На сьогодні відомий тільки один його примірник…

Готуючись до 150-ти річчя з дня народження Т. Шевченка, видавництво Академії Наук УРСР здійснило у 1962 році фототипічне перевидання «Кобзаря» саме з цього

позацензурного примірника 1840 р.- на 115 сторінок ,без змін і виправлень . В наші дні академічне видання 1962 р.« КОБЗАРЯ» 1840 р. методом фототипії теж перетворилось на бібліографічну рідкість і являє собою пам’ятку української Шевченкіани.

Фототипічне видання унікального позацензурного примірника

«КОБЗАРЯ» 1840 р.- подарунок не лише дослідникам –текстологам, а всім, хто належним чином шанує пам’ять Тараса Шевченка .

* * *

Сьогодні, через 200 років від дня народження нашого Великого Пророка, побачивши справжнє лице Москви- кровопролитну агресію новітньої Російської імперії на південних та східних землях України – анексію Криму та окупацію Донбасу, ми повинні всіляко берегти безцінну духовну Тарасову спадщину , щоденною працею забезпечити велич , цілісність і соборність Української Держави ,

і всі разом зі зброєю в руках стати на захист кордонів України

та виконати нарешті пророчий заповіт Кобзаря :

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори —
Все покину і полину
До самого Бога
Молитися... А до того —
Я не знаю Бога.

Поховайте та вставайте!
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте !
І мене в сім'ї великій,
В сім'ї вольній, новій
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом…

25 грудня 1845 р. , Переяслав

 

* * *

Книги — морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.

І.Я.ФРАНКО

P.S. Пропоную унікальні церковні стародруки, антикварні і букіністичні книги різноманітної тематики.

Замовлення з вказанням тематики, авторів, серій або конкретних книг , які Вас цікавлять, надсилайте через форму:" ЗАДАТИ ЗАПИТАННЯ ПРОДАВЦЮ" !

В максимально стислий термін Ваше замовлення буде виконане !

Ви можете замовити зібрання творів, підписки, україністику, наукові , академічні та мистецькі видання, художні твори вітчизняних та зарубіжних письменників , історико-пригодницьку літературу, індіаністику , енциклопедичні, довідкові видання , книги з світової історії та історії України , з географії та історії географічних відкриттів,описи подорожей та експедицій, альбоми по мистецтву , книги з археології, по літературознавству, книги української діаспори, книги військово-патріотичної тематики( про УСС, УГА, ОУН-УПА ),медичну, кулінарну, філософську, релігійну і духовну літературу , дитячі книги та казки, найрізноманітніші серійні видання, ноти, карти, атласи, альбоми, мініатюрні видання малого формату, відкритки радянського періоду та ін.

* *  

СЕРІЇ   КНИГ, які  Ви  можете замовити:

 

- Библиотека "ОГОНЕК";

- "Библиотека Всемирной Литературы";

- "Библиотека  мировой литературы для детей" ;

- " Ж З Л "- Жизнь Замечательных Людей";

-  " УСЛАВЛЕНІ   ІМЕНА" - "Життя славетних";

-  "ЛИТЕРАТУРНЫЕ   ПАМЯТНИКИ";

- «Памятники исторической мысли» ;

- «Библиотека античной литературы»;

-  «Библиотека приключений и научной фантастики»(рамка);

- «Библиотека приключений и  фантастики» (Минск )

-  «БИБЛИОТЕКА  ПРИКЛЮЧЕНИЙ» в 20 томах

- " МИР  ПРИКЛЮЧЕНИЙ" ( Кишинев);

- " МИР  ПРИКЛЮЧЕНИЙ" ( мягкая  обложка);

- " ФАНТАСТИКА.ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (Трудрезервиздат);

- " ПУТЕШЕСТВИЯ.ПРИКЛЮЧЕНИЯ.ФАНТАСТИКА." (Географгиз)

- "РАССКАЗЫ  О  ПРИРОДЕ"

- "ПУТЕШЕСТВИЯ.ПРИКЛЮЧЕНИЯ.ПОИСК ." ;

 - «XX век: Путешествия. Открытия. Исследования»

- "ПУТЕШЕСТВИЯ  ПО СТРАНАМ  ВОСТОКА"

-  "РАССКАЗЫ   О СТРАНАХ  ВОСТОКА"

- «По следам исчезнувших культур Востока»

-  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ   ПУТЕШЕСТВИЯ»;

- «ПЕРВОПРОХОДЦЫ»;

- "Библиотека вестерна"

- "МОРСКАЯ  БИБЛИОТЕКА";

- " ТАВРИЯ";

- "БРИГАНТИНА" ( Москва, "Молодая  гвардия");

- «Пионер — значит первый»;

- «Библиотека пионера»;

- "Золотая библиотека"

- "СТРЕЛА";

-  «ОТЧИЗНЫ   ВЕРНЫЕ   СЫНЫ»

- « ОТВАГА, УМЕНИЕ, ЧЕСТЬ»

-" ИСТОРИЯ  ОТЕЧЕСТВА"

- " БИБЛИОТЕКА   ИСТОРИЧЕСКОГО  РОМАНА"

- "Библиотека исторических романов народов СССР"

-  «РЯД   ИСТОРИЧЕСКИХ   РОМАНОВ»

- «Историческая повесть и роман» 

- «Історична  повість і роман»

- «ІСТОРИЧНА   БІБЛІОТЕКА»

-  «Бібліотека українського романа та повісті»

-«БИБЛИОТЕКА   АВАНТЮРНОГО   РОМАНА»

- "Пригоди.Подорожі.Наукова Фантастика"

- " У  СВІТІ  ПРИГОД"

- " КОМПАС";

« БІБЛІОТЕКА  ІСТОРИЧНОЇ   ПРОЗИ»

- " ПАМ'ЯТКИ   ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ  УКРАЇНИ"

-  «ПАМ'ЯТКИ   ЕСТЕТИЧНОЇ  ДУМКИ»

- "ІСТОРИЧНА   БІБЛІОТЕКА "ДЗВОНА"

- " ВОЕННЫЕ   ПРИКЛЮЧЕНИЯ"

- "Библиотечка военных  приключений"

-  «БИБЛИОТЕКА   СОЛДАТА   И  МАТРОСА»

- " ВОЕННЫЕ   МЕМУАРЫ"

-  «СОВЕТСКИЙ   ВОЕННЫЙ   РОМАН»

«Тебе в дорогу, романтик» 

- «Библиотека китайской литературы» 

- "Жизнь в искусстве"

- « ИСТОРИЯ  ЭСТЕТИКИ  В ПАМЯТНИКАХ  И ДОКУМЕНТАХ »

Предоплата на карту ПриватБанка. В отдельных случаях (при покупке дорогостоящих лотов) по договоренности Сторон возможен наложенный платеж после небольшого аванса( 10 – 20 % стоимости лота). Оплата за доставку осуществляется Покупателем непосредственно при получении посылки по тарифам грузоперевозчиков( Новая Почта, Автолюкс,Интайм, Гюнсел или др. для удобства Сторон). При отправке УкрПочтой - предоплата согласованной Сторонами стоимости доставки.
Ответы продавца на ваши вопросы
Остались вопросы? Задавайте!
На этой странице вы можете задать вопросы о остоянии товара, условиях оплаты, доставки и другие вопросы, что касаются лота.
Запрещено 🚫 указывать и запрашивать контактные и платежные данные. Такие сообщения будут удалены администратором аукциона.
Для покупки лота воспользуйтесь кнопкой «Купить/ Сделать ставку».